Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R194 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I would like assistance with blog creation and marketing as well as product sourcing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online