Còn mở

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2448 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
76
Mô tả dự án

I need a developer with some experience in Python (or other language) that is compatible with Bitcoin to create a software that helps track inventory and make transactions between suppliers. It could also be done in Ethereum, Counterparty or other blockchain technology. I am looking for this as a long term opportunity to work with a developer and involve him in the business with possible equity involved too.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online