Còn mở

I would like to hire an Infographic Designer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We are comparing buying out of the box software and full custom software development to using our platform to do semi-custom business process management application design. We will show pros and cons of out of box and full custom options and then show pros for using us. The original idea was to show a spectrum view, with out of box on the left end, full custom dev on he right end, and us in the middle. Design should be highly graphical but allow some text space for the pros and cons, maybe using icons to highlight each pro and con.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online