Đã hoàn thành

I would like to hire a Joomla Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi OECWeb với giá €475 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I am searching a developer to create a custom Joomla template, based on Gantry 5 Framework. I can deliver all the designs in PSD with fonts etc...

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online