Đã đóng

I would like to hire a Microsoft Developer

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €481 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Buscamos un desarrollador con experiencia en el API de Microsoft Project para hacer un cliente para introducir horas en los partes de horas de Project Online.

El cliente debe:

- Extraer las tareas y horas del parte de horas del usuario para la fecha actual.

- Permitir introducir horas por cada tarea

- Grabar el parte en Project Online

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online