Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $316 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I am seeking application development that includes the following:

- Chrome web browser add-on

- Screenshot web page media (click/drag screenshot or auto-select primary media)

- Embed link from the web page to the screenshot

- Store the above in a directory accessible from Chrome extension/bookmark/3rd party link

- In addition to the above, enable for IOS/android i.e. instead of "Chrome browser add-on" to take screenshots/links, enable iPhone/Android to take screenshot of local media + link to file in the application directory

Just seeking estimated hours, cost/hour, and when you can start.

Cheers,

IC

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online