Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2870 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

An app that allows people to listen to our live radio show during live broadcasts. Also allows people to download past shows as podcasts, Access our interactive chat room and has a premium membership option for people to have full access to all past shows for an annual fee. We already have the Audio feed, Chatroom, Etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online