Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $64 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

need an app which can scan barecodes products and post the codes together with some data which will be entered from an android mobile device to windows server on the MSSQL database, of course will scan on code a the time, using the camera of the mobile device as code capturer, the app has to be written in visual studio 2015/xamarin and [url removed, login to view] library under windows 10 environment

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online