Đã đóng

I would like to hire a Mobile Developer

Dự án này đã nhận được 149 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1835 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
149
Mô tả dự án

I need Android and IOS app.

The idea is to make an app for Food order from restaurants.

Users will be able to make an order without contacting the restaurant.

restaurants will be able to manage there *selling page* and view the whole data details like how much orders has been made, how coustemers paid ( credit or cash ) coustemers name and what did they order.

The payment for the users will be via the app if they chose to pay with credit card.

Users will be able to make an order from a near restaurants by location or addres and categories.

* this is the general idea for the app.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online