Đã đóng

I would like to hire a .NET Developer

Dự án này đã được trao cho arslanarshad0702 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Part 1

Build a project with using C# and MVC

The site can have any content/theme that you want (be creative). The only requirements are as follows:

1) The site should have at least 2 different routes (for example: home and about routes/pages)

Part 2

Use Part 1 and expand the solution to include website and use Bootstrap Jquery.

Part 3

Expand on Part 2 to add data layers and consume a WCF Service and connect database.

Submission Format:

Please upload the entire solution as a zip file

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online