Đã đóng

I would like to hire a .NET Developer

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2803 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

1. Development of Application solution for Farmers, Supplier, Customer and Vendor as an integrated way, which will have core user to use as backend system and then for end user it should through portal and Mobility features.

2. Have plan for extending for e-commerce site in future

3. Have plan to extend to integrate with business solution as Enterprise Resource Planning

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online