I would like to hire a .NET Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

i am a programmer in a private office. we are dealing in diffrent plastic items

we want to give login password facility to dealers so that log in the website and check product with different details for display only.

we can give vb6 database structure format for the sake

how much would you charge for the module which has to be incorporated as a option

in the website.

please give in detail

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online