I would like to hire a PHP Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R21000 - R35000 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 88

Mô Tả Dự Án

PHP Developer -Write clean, well designed code -Troubleshoot, test & maintain existing systems -Contribute to all phases of the development life-cycle including planning, design, development, testing & implementation -Understanding of web services/API’s & how to integrate various platforms -Experience with databases: MySQL, MS SQL -CSS, HTML, JavaScript/jQuery -Take ownership of projects"

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online