Đã đóng

I would like to hire a PHP Developer

Dự án này đã nhận được 88 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R29356 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R21000 - R35000 ZAR
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

PHP Developer -Write clean, well designed code -Troubleshoot, test & maintain existing systems -Contribute to all phases of the development life-cycle including planning, design, development, testing & implementation -Understanding of web services/API’s & how to integrate various platforms -Experience with databases: MySQL, MS SQL -CSS, HTML, JavaScript/jQuery -Take ownership of projects"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online