Đã đóng

I would like to hire a PHP Developer

Dự án này đã nhận được 97 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £158 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

Very basic one page website.

Gallery with pop up images.

Enquiry form.

All artwork supplied.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online