Đã đóng

I would like to hire a Photo Editor

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $72 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I have a photo with three people in it. I would like to pick out one person only and make a photo that is size 13 cm wide by 18 cm high. It is a colour photograph. there is no hurry to complete the project which of my late partner. who is the centre person in the photo. I hope you can help me... regards Harold Bruce

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online