I would like to hire a Photo Editor

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

I have a photo with three people in it. I would like to pick out one person only and make a photo that is size 13 cm wide by 18 cm high. It is a colour photograph. there is no hurry to complete the project which of my late partner. who is the centre person in the photo. I hope you can help me... regards Harold Bruce

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online