Đã đóng

I would like to hire a Photo Editor

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R956 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hi! I recently started my own Photography Business after working in a partnership for 12 years. The editing just gets to much sometimes and therefor I would like some help with editing of wedding Photos and Outdoor shoots. Price will be a factor while searching for the best candidate. Having a personal understanding of my specific editing needs will really be important to me... I normally give my clients a 2-4 weeks waiting period for Outdoor shoots and a 6-8 week period for Weddings (...including album time) - Lumè

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online