Đã hoàn thành

I would like to hire a Photoshop Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi farzanashoma với giá $25 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We are a new Clothing company based in Calgary, Canada. we are looking for a high quality realistic v-neck t-shirt mock up for Photoshop. the template should be black but if we could chose between different colours that would be better. we will want to add our own designs afterwards so we just need the template. the budget is flexible we are looking for quality and something we can work with for the future.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online