I would like to hire a Photoshop Designer

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

We are a new Clothing company based in Calgary, Canada. we are looking for a high quality realistic v-neck t-shirt mock up for Photoshop. the template should be black but if we could chose between different colours that would be better. we will want to add our own designs afterwards so we just need the template. the budget is flexible we are looking for quality and something we can work with for the future.

Thank you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online