Đã đóng

I would like to hire a Photoshop Designer

Dự án này đã được trao cho Huncwot với giá £30 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

i have a photo with my son holding a kindle and i want the kindle back changed to a shark book

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online