Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $91 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Looking for someone to help me build a flash bejeweled type game that's fun, interactive and features battles between two characters as the means to completing a level. I'd love to pay more but I'm a small time art student, and I just have a desire to do this game for fun, and also in the hopes of some day finding a collaboration partner that's as passionate about projects as I am!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online