Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need a program that will show gyro data on a display (X,Y,Z) using a micro controller like Arduino/Atmel 328 or similar. The program must also be able to log the data with time stamp and show the changes on a screen live. Would also like to have a possibility to create a report (database) where parameters like location, date and other information can be pre-mission registered and a part of the report. The logged data must be also be stored on a memory card.

If the price/result is right I will be able to source many other projects in the next 5 years.

8 weeks development time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online