Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hello, I need a program that runs statistics in python with panda. Specifically:

You are to create a program in Python that performs the following:

1. Asks the user for the number of cars (i.e. data instances).

2. For each car, asks the user to enter the following fields: make, model, type (coupe, sedan, SUV), rating (A, B, C, D, or F). Save the feature values for each car in a DataFrame object.

3. Displays the resulting DataFrame

4. Computes the probability of each rating and outputs to the screen.

5. For each type

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online