Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱1670 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Need wordpress and SEO expert in makati, philippines to meet and teach me this weekend.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online