Còn mở

I would like to hire a Programmer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $532 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I want to start and create a website I cant give you much now but I have the utmost faith that I can sell and make money threw the website and I will give you a percentage

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online