Còn mở

I would like to hire a Report Writer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $187 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

i got a business report ready with all relevant information. what i need for you to do is to change the sentence structure accordingly for the reader.

right now the business plan is written to be read by the owner of the venture. what i need is the business plan to be influencial and understood by potential investors

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online