Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 108 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

Hi Guys

After SEO for safety sign website. Website is [url removed, login to view]

I am open to your recommendations. As this is a recent startup I have a small turnover at this stage, thanks mainly to a google adwords campaign, and wish to grow the business

The aim is for this website is to list on the first page (in organic results within Australia only, focusing on QLD, NSW and VIC) for "safety signs" and "safety stickers"

As this is a longer term project the preference is to establish a long term relationship and as such am happy to make payments on a monthly basis

I look forward to your proposals and am happy to answer any questions you may have

Kind regards

Lee

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online