Đã đóng

I would like to hire a SEO Expert

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £114 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

My website is [url removed, login to view] and the keywords I would like to generate a first page ranking for are children's entertainer Brighton (currently number 20) and children's entertainer Bristol (currently number 9).

I would like quotes on immediate changes e.g. write everything to https

And also a long term monthly suggestion including possibly blog writting and backlinks etc

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online