Đã đóng

I would like to hire a Salesman

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1094 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We have a new software product that allows a user to easily and quickly create immersive presentations or lessons (for education use). I need determined sales agents to go to schools, and businesses that frequently deliver digital presentations, and sell this product to them. Part of the sales pitch will require you to do a demonstration and to understand the product inside and out. You need to target as many schools and businesses as possible with the goal of making sales.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online