Đã đóng

I would like to hire a Salesman

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $164 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

we are a dubai based company ; selling food items ([url removed, login to view] ) ; we are looking for sales person who will work on commision basis , and depends on his perfomance we might hire on full time basis. the item we are looking to sell is Indian rice on high quailty pacaking.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online