Đã đóng

I would like to hire a Software Developer

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €535 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Desenvolver uma pequena aplicação para gerir e emitir relatórios/certificados de calibração metrologica de instrumentos de medida. Já temos a estrutura da base de dados e layout dos forms definidos, sabemos exactamente o que queremos e temos alguns exemplos de como pretendemos fazer.

Estamos indecisos em relação à base de dados (Access/SQL), ao ambiente de execução (aplicações Access ou .NET) e à linguagem (VBA, [url removed, login to view] ou C#.NET).

Agradeço contactos.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online