Đã đóng

I would like to hire a Speech Writer

Dự án này đã được trao cho Naeem2011 với giá $94 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need a heart felt speech for my son's 16th birthday party this Saturday. I want to talk about how raising him as a single parent has been tough at times but the greatest accomplishment of my life. there has been highs and lows be we are better because of it. He is an only child for me.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online