I would like to hire a Technical Writer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

You have been recently hired as a network administrator for the xAcme Technology Trade School. The school realizes that the local systems administrators need help implementing certain technologies at each of the remote locations, as well as final WAN configurations. Out of the network administrators on staff, you have been asked to move the project forward. With your background and skills, you will design, implement, and assist in configurations to support xAcme’s topology.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online