Đã đóng

I would like to hire a Technical Writer

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6270 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

You have been recently hired as a network administrator for the xAcme Technology Trade School. The school realizes that the local systems administrators need help implementing certain technologies at each of the remote locations, as well as final WAN configurations. Out of the network administrators on staff, you have been asked to move the project forward. With your background and skills, you will design, implement, and assist in configurations to support xAcme’s topology.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online