Đã đóng

I would like to hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £154 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We are a therapy centre with a yoga studio. We are looking for ongoing help of about one or two hours per week which could involve contacting local doctors with mail/email and follow up phone calls. and similar, managing bookings for events/retreats, contacting old customers by email or text with offers and similar.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online