I would like to hire a Virtual Assistant

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $1500 - $3000 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

creation of ebay listings, from scratch to complete optimized listing

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online