Đã đóng

I would like to hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I'm looking for a researcher who can do benchmark for best practices of social incubators and accelerators. The goal of this benchmark is to present the outputs of it to investors and businessmen to establish a social incubator or accelerator for start-up charity organizations or social ventures.

So we need two things:

- First, comparisons between Privetly funded , Publicly funded and Social incubators. That is for determine the factors of benchmark.

- Second, Benchmark of best practices to a conclusion of best of best.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online