I would like to hire a Virtual Assistant

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₱1200 - ₱10000 PHP
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Get emails and name of the decision maker from small and medium company's in Toronto Canada. Very easy job.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online