Đã đóng

I would like to hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱5665 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Get emails and name of the decision maker from small and medium company's in Toronto Canada. Very easy job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online