Còn mở

I would like to hire a Virtual Assistant - 21/04/2017 01:50 EDT

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹6859 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need office and personal assistance from you guys.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online