Đã đóng

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6425 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I need Web design, SEO, online payment system and tehnical support for website of my company in Belgrade - Limo & taxi service.

We need website with 3 languages (English, Serbian and Russian) with all the accouterments that one such site should have.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online