Đã đóng

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

A brief statement of my requirements is:

1 A turnkey solution for website development, publishing and web hosting. I have the domain registered and have a package from GoDaddy for web hosting, Domain name for 5 years. One email on Office 365 for one year.

2 Website is required to be responsive and accessible on desktop, phone and tablet.

3 Google Adwords, Wordpress

4 Social Media Integration; FB, Twitter, LinkedIn.

5 SEO

6 Contact us/ FAQ pages

7 RSS Feed

8 Email Marketing, Marketing plan on web, Blog ( Optional TBD).

You may like to review website of www.iccimmigration.ca. I am targeting to have a similar website.

I am starting a new Immigration Consulting Services. How soon the project can go from start to online.

Vinod Moudgil

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online