Đóng

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã được trao cho eplanetsoftindia với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

Development of a website that presents 2 cybersecurity products, 3 types of related services, Support section user/password protected with access to underlying FTP server, multilanguage, scrolling images on homepage, contents editable by us, 20- total web pages

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online