Đã đóng

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €168 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Soy agencia de publicidad buscando alguna alternativa de diseño de paginas web para clientes.

Proyecto 1:

web informativa de venta de módulos habitables prefabricados en base a una unidad básica (Una pieza)acoplable para lograr mayores espacios.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online