Đã hoàn thành

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kanika6665 với giá $555 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a web developer to create a sign in/ signup account to have usrers upload files

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online