Đã đóng

I would like to hire a Web Developer

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $173 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Would like content in a password protected area like this: [url removed, login to view]

The page is already built. I just need a password protected area. Ths page is: [url removed, login to view] I would like to hide everything from "resources" and down, with password protection. Which will be sent over to the user once they have filled out the form above (which I have already integrated and set up to do)I would like to have a heading on the page and text underneath it with a form that tells people in order to access the content, they need to sign up for my newsletter and once they sign up and confirm their subscription, they will receive the password to access the free resources. Once the password has been entered, the free resources will be visible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online