Còn mở

I would like to hire a Web Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $421 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a landing page. I just started my own public relations agency and would like a simple splash page which I can build on when I have more budget at a later date.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online