Đã đóng

I would like to hire a Website Designer

Dự án này đã nhận được 102 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11848 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Greetings,

I have an online subscription service designed to teach business & finance! My current site is kingsofcapital.com. We would like to add some components to our existing site including:

- We want the users to be able to share the site with their friends (either through an affiliate link or a coupon code). Then we want to be able to track who signed up so we can pay the affiliate.

-The ability for users to create profiles, add each other as friends, share information, & create post.

-Track income, expenses, savings, investements.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online