Đã hoàn thành

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cuchoac với giá $155 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I want to build a social club website like these for my city. I already have a domain and template installed at thegraduatehawaii.com.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online