Đã hoàn thành

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kailasamir với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Hello,

I have a problem. And am in need of a WP experts help.

I have a website made. And it worked fine.

But it was placed in the domain of the develloper.

I paid the developper. But then , when I ask to move it to my domain,

he never has the time.

I tried to do it myself, but did something wrong with the pasword of the database.

I need someone to :

1. Move the website with database from the old housting to the new ( I have all the passwords ).

2. Make a connection again with the database.

Once this is finished. I will pay for this ofcourse, I need someone to make the website nicer. But task number 1 is getting it up and running again, since I am losing customers every day.

Can anyone help me please ?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online