Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 129 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1160 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
129
Mô tả dự án

I would like to build a ecommerce market place, platform. I've seen alot of themes and temples. I have and idea of what i want but i also have a few more questions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online