Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 169 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1008 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
169
Mô tả dự án

Our website need the wordpress updates done. We also want some text and layout updates. Plus new pages/sliders and menus adding. Possibly a small amount of creative work to be done. We then want to have a relationship with a wordpress freelancer for ad hoc on going requirements. We hope to start this project in March/April and it should be a quick turn around of around 1 week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online