Đã hoàn thành

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ipistis với giá $60 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I would like your help with WordPress. I have a WP-Members plugin. I need to have a check box created within the users menu, that when it is checked and the user is saved, it then reaches out to a database and retrieves metadata. Once the metadata is received, it then copies it to another table in the same database.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online