Đã đóng

I would like to hire a WordPress Developer

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $157 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I have been working on the redesign of an existing [url removed, login to view] website. I have been using DesktopServer to develop the redesign. I am now at a point where I want to deploy this site to a staging site where my client can view it and play around while leaving the existing site undisturbed and up and running. I have created a subdomain but am now stuck. I do not know how to get it from the local developing environment onto this subdomain. I assume this is something that is very simple but I am a designer and not a developer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online